Strategia Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej na lata 2015-2024 Strategia Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej na lata 2015-2024

Dnia 4 marca 2015 r. Dyrektor BULiGL Zarządzeniem nr 4/2015 zatwierdził i wprowadził do stosowania Strategię Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej na lata 2015-2024. Dokument ten  określa misję i cele działania BULiGL, potencjalne kierunki rozwoju oraz formułuje projekty optymalizacyjne, zwiększające potencjał firmy i polepszające jej funkcjonowanie.