Publikacje Publikacje

 

Wielkoobszarowa Inwentaryzacja

Stanu Lasów wyniki:

I cyklu (lata 2005-2009)

II cyklu (lata 2010-2014)

    

Ostoje ptaków w Polsce

Wyniki inwentaryzacji Cześć I

 

 

Wyniki aktualizacji stanu powierzchni leśnej i zasobów drzewnych

w Lasach Państwowych na dzień:

1 stycznia 2015 r.

1 stycznia 2014 r.

1 stycznia 2013 r.

1 stycznia 2012 r.

1 stycznia 2011 r.

1 stycznia 2010 r.