Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka

…czas spędzony na terenie nadleśnictwa, był dla nas kolejną lekcją życia. Zdobyte tutaj doświadczenie jest bezcenne. Serdecznie dziękujemy wszystkim pracownikom nadleśnictwa, za sprawną organizacyjnie współpracę, która przebiegała w miłej, koleżeńskiej atmosferze.
Wasza serdeczność i pomoc jest nieoceniona w obliczu wykonywania naszych obowiązków.

 

Prace urządzeniowe na terenie nadleśnictwa wykonała brygada urządzeniowa w składzie:

   Arkadiusz Ziarko                      kierownik brygady
   Waldemar Czepil                      st. taksator
   Jacek Pietrzyk                          st. taksator
   Jarosław Puszczewicz                st. asystent taksatora
   Michał Woźniak                         st. asystent taksatora
   Jacek Boczar                            asystent taksatora

 Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka (RDLP Wrocław) składa się z dwóch obrębów leśnych:

   - obręb 1 - Bystrzyca Kłodzka, o powierzchni – 7 516,0553 ha
   - obręb 2 - Pokrzywno, o powierzchni – 5 497,1714 ha

 Ogółem powierzchnia Nadleśnictwa - 13 013,2267 ha

 Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka graniczy:

   - od strony północno-zachodniej – z Nadleśnictwem Zdroje,
   - od strony północno-wschodniej – z Nadleśnictwem Bardo,
   - od strony wschodniej – z Nadleśnictwem Lądek Zdrój,
   - od strony południowo-wschodniej i południowej – z Nadleśnictwem Międzylesie,
   - od strony południowo-zachodniej – z Republiką Czeską.

Obszar Nadleśnictwa, pod względem rzeźby terenu, położony jest w zasięgu Gór Bystrzyckich i Kotliny Kłodzkiej. U stóp Gór Bystrzyckich leżą znane miejscowości i uzdrowiska Ziemi Kłodzkiej, jak: Międzylesie, Bystrzyca Kłodzka, Długopole Zdrój, Polanica Zdrój i Duszniki Zdrój. Ponadto warte odnotowania są wsie Wójtowice, oraz Różanka, Gniewoszów i Lasówka. W samych górach jednakże nie ma żadnych większych miejscowości.

Panuje tutaj zadziwiająco ostry klimat, zwłaszcza zimą, która z reguły też jest bardzo śnieżna. Góry Bystrzyckie razem z Górami Orlickimi tworzą grupę górską o wyraźnie ostrzejszym klimacie i obfitych opadach niż na otaczających je terenach.

Tereny nadleśnictwa porośnięte w większości lasem świerkowym - są atrakcyjne zwłaszcza do wędrówek narciarskich i rowerowych. Godna polecenia dla rowerzystów jest zwłaszcza szosa o wyjątkowych walorach widokowych biegnąca zboczem Gór Bystrzyckich, doliną Dzikiej Orlicy, oraz zboczem Gór Orlickich - zwana "Autostradą Sudecką". Ponadto istnieje rozległa sieć dróg leśnych.
W okolicach Spalonej znajdują się krótkie wyciągi narciarskie, których niekwestionowaną zaletą są długo utrzymujące się dobre warunki śniegowe.

Godna polecenia jest też Lasówka. Z ciekawą płaskorzeźbą na kościele, o której w okolicy krąży wiele legend. Nie jest do końca wyjaśniona jej historia, a raczej historia tego jeźdźca bez głowy.

Zachodnia i południowo-zachodnia część regionu, objętego zasięgiem terytorialnym Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka, posiada typowo górski charakter. Dominuje tu górski krajobraz Gór Bystrzyckich, rozciągniętych w kierunku północny zachód – południowy wschód. Zróżnicowanie ukształtowania terenu, duża lesistość i niewielka gęstość zaludnienia decydują o jego znacznych walorach turystycznych. Istniejąca sieć atrakcyjnie położonych dróg publicznych i leśnych oraz szlaków turystycznych, sprawia że obszar ten jest stosunkowo łatwo dostępny z najbliższych baz noclegowych w Lasówce, Wójtowicach, Mostowicach, Spalonej i Bystrzycy Kłodzkiej. Górzyste ukształtowanie terenu oraz korzystne warunki klimatyczne sprzyjają rozwojowi turystyki pieszej i rowerowej oraz uprawianiu sportów zimowych. Duży potencjał walorów turystycznych regionu decyduje o strukturze jego gospodarki.

Odmienny charakter posiada północna, wschodnia i południowo-wschodnia część zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa, obejmująca Kotlinę Kłodzką. Większe kompleksy leśne zachowały się tylko na trudno dostępnych wzniesieniach Wzgórz Rogówki i Krowiarek.

Region nadleśnictwa charakteryzuje się także bogactwem obiektów zabytkowych kultury materialnej. Dużym walorem południowej części regionu jest uzdrowisko Długopole Zdrój, wykorzystujące w leczeniu trzy źródła wód mineralnych.

Obszar Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka położony jest w zasięgu pięciu specjalnych obszarów ochrony siedlisk (SOO) zatwierdzonych przez Komisję Europejską:

- Dolina Bystrzycy Łomnickiej (PLH020083),
- Dzika Orlica (PLH020061),
- Góry Złote (PHL020096),
- Pasmo Krowiarki (PLH020019),
- Sztolnia w Młotach (PLH020070).