Widok zawartości stron Widok zawartości stron

            

                  CZESŁAW MICHALCZUK (1941 – 2018)

        W dniu 07 sierpnia 2018 roku w wieku 77 lat zmarł śp. Czesław Michalczuk – emerytowany Zastępca Dyrektora BULiGL Oddział w Białymstoku.

 

 

            Czesław Michalczuk syn Izydora i Bronisławy z Gołębiewskich urodził się 27 marca 1941 roku we wsi Bujaki koło Drohiczyna w rodzinie rolniczej. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Sytkach i Technikum Leśnego w Białowieży od 01 lipca 1961 roku rozpoczął pracę w Biurze Urządzania Lasu i Projektów Leśnictwa w Białymstoku. Łącząc życie rodzinne z trudną pracą terenową ukończył w 1978 roku z wynikiem bardzo dobrym magisterskie studia na Wydziale Leśnym w Warszawie, a w 1984 roku Studia Podyplomowe w zakresie urządzania lasu również na SGGW.

            Całe swoje prawie 46-letnie życie zawodowe związał z BULiGL. Pracował na różnych stanowiskach: od stażysty, taksatora, taksatora specjalisty, starszego Inspektora Nadzoru i Kontroli do Zastępcy Dyrektora Oddziału w latach 1999-2007. Najdłużej, przez 18 lat był kierownikiem brygady glebowo-siedliskowej obejmując tę funkcję po twórcy pracowni dr hab. Andrzeju Czerwińskim. W 1997 roku decyzją Ministra OŚZNiL otrzymał uprawnienia biegłego w zakresie leśnej gospodarki rezerwatowej. Na emeryturę przeszedł 24 maja 2007 roku. Pracę zawodową zakończył 31 stycznia 2008 roku pracując już jako emeryt na części etatu na stanowisku starszego inspektora nadzoru i kontroli. W następnych latach jeszcze kilkakrotnie podejmował się różnych prac eksperckich w ramach umowy o dzieło. Jego autorstwa był rozdział o białostockim Oddziale Biura w wydanej w 2016 roku książce z okazji Jubileuszu 60-lecia BULiGL. Nie doczekał jesiennego wydania drugiego tomu tego wydawnictwa, gdzie również opisał wszystkie prace wykonane przez Oddział.

            Pan mgr inż. Czesław Michalczuk posiadał bardzo bogaty dorobek z zakresu urządzania lasu, typologii leśnej, gleboznawstwa i fitosocjologii. Do szczególnych Jego zasług należy zaliczyć: nowatorskie opracowanie charakterystyk Dzielnic Przyrodniczo-leśnych Puszczy Białowieskiej, Knyszyńskiej, Rominckiej, Boreckiej, Wysoczyzny Łukowsko-Siedleckiej, Wysoczyzny Kolneńskiej, Równiny Mazurskiej.

            Wykonane pod Jego kierunkiem prace glebowo-siedliskowe w Białowieskim Parku Narodowym zostały uhonorowane w 1992 roku nagrodą I stopnia Ministra OŚZNiL.

            Poza obowiązkami służbowymi Czesław Michalczuk opracował wiele ekspertyz i analiz dotyczących stanu środowiska i jego zagrożeń w północno-wschodniej Polsce. Przy Jego udziale powstało wiele instrukcji i praktycznych wytycznych. Był współautorem zasad postępowania gospodarczo-ochronnego w LKP „Puszcza Białowieska" i w wielu innych obszarach ochronnych.

            Wychował wielu młodych urządzeniowców, a w szczególności fitosocjologów i gleboznawców dzieląc się z nimi posiadaną ogromną wiedzą.

Jego praca była ceniona i nagradzana, choć nigdy o to specjalnie nie zabiegał. Był odznaczony, poza wymienianą nagrodą I stopnia Ministra OŚZNiL m. in.: Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką Honorową PTL, Kordelasem Leśnika Polskiego, Odznaką „Zasłużony dla Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego".

W dniu 10 sierpnia 2018 roku na cmentarzu katolickim w Karakulach k. Białegostoku śp. Czesława Michalczuka pożegnały liczne delegacje jednostek administracji Lasów Państwowych oraz urządzeniowcy na czele z Dyrektorem Przedsiębiorstwa - dr inż. Januszem Dawidziukiem.