Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przewidywana dynamika stanu hydrotopów puszcz Północnego Podlasia związana ze zmianami klimatu

 

W dniach 12-14 września 2017 roku miała miejsce V MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA p.t. „LAS I WODA".

Na tejże konferencji Z-ca Dyrektora Białostockiego Oddziału BULiGL dr. inż. Marek Ksepko wygłosił referat p.t. „Przewidywana dynamika stanu hydrotopów puszcz Północnego Podlasia związana ze zmianami klimatu". Część prezentacyjną wykładu można pobrać ze strony BULiGL, poniżej przedstawiamy główne myśli i przesłanie referatu:

Według najbardziej prawdopodobnego scenariusza zmian klimatycznych opracowanego w ramach Projektu ENSEMBLES (http://ensemblesrt3.dmi.dk) analizowany obszar w ciągu najbliższych pięćdziesięciu lat znajdzie się w strefie znaczącego przyrostu w zakresie średnich temperatur oraz zdecydowanej transformacji opadów zimowych w deszcz, jak również wydłużenia okresów bezopadowych w coraz dłuższym sezonie wegetacyjnym. Zmiany te wywrą istotny wpływ na stan leśnych ekosystemów mokradłowych. W pracy podjęto próbę sparametryzowania tego zjawiska w obszarze puszcz Północnego Podlasia. Wyniki analiz wskazują na znaczące zmniejszenie powierzchni i pogorszenie stanu wielu wrażliwych i chronionych hydrotopów, co wymaga zdecydowanych i szybkich działań adaptacyjnych.

 

 

Tekst: Janusz Porowski, Marek Ksepko