Zebranie załogi – 60-lecie BULiGL Oddział w Białymstoku Zebranie załogi – 60-lecie BULiGL Oddział w Białymstoku

Zebranie załogi – 60-lecie BULiGL Oddział w Białymstoku

20 czerwca 2016 r. odbyło się coroczne zebranie załogi z udziałem Dyrektora Przedsiębiorstwa dr. inż. Janusza Dawidziuka połączone z obchodami 60-lecia białostockiego Oddziału BULiGL. Zastępca przewodniczącego Rady Pracowniczej Oddziału Mirosław Murawski otworzył zebranie i przywitał Dyrektora Przedsiębiorstwa Janusza Dawidziuka, Dyrektora Oddziału Jerzego Małyszko oraz wszystkich pracowników.

W dalszej części dyrektor J. Małyszko przedstawił sprawozdanie z działalności białostockiego Biura za 2015, dyrektor J. Dawidziuk omówił wyniki naszego Oddziału na tle wszystkich jednostek. Kolega Mirosław Murawski przedstawił sprawozdanie z działalności Rady Pracowniczej Oddziału za rok ubiegły. Przeprowadzono również głosowanie oceniające działalność Dyrektora Oddziału i Rady Pracowniczej w 2015 r. Pracownicy ocenili ich pracę bardzo wysoko.

Dyrektor Przedsiębiorstwa i Dyrektor Oddziału wręczyli pamiątkowe odznaki BULiGL.

ZŁOTĄ ODZNAKĘ BULiGL otrzymali pracownicy:

 • Andrzej  Bogacki
 • Ryszard Malinowski
 • Mirosław Murawski
 • Andrzej Oberda
 • Tomasz Piłatowski
 • Cezary Popławski

SREBRNĄ ODZNAKĘ BULiGL otrzymali pracownicy:

 • Marcin Chilmon
 • Karol Danik
 • Rafał Kułakowski
 • Michał Sawicki
 • Paweł Siemieniak
 • Marcin Warmijak

W drugiej części zebrania załogi udział wzięli zaproszeni goście:

 • Andrzej Gołembiewski – Dyrektor RDLP w Białymstoku,
 • Piotr Zbrożek – emerytowany Naczelnik Wydziału Zarządzania Zasobami Leśnymi,
 • emerytowani pracownicy BULiGL Oddział w Białymstoku:
  • Jerzy Tołwiński – zastępca dyrektora Oddziału
  • Mieczysław Prochaski – główny księgowy Oddziału
  • Andrzej Szerszenowicz – kierownik brygady urządzeniowej
  • Tadeusz Witkowski – kierownik brygady urządzeniowej
  • Nadzieja Prochoruk – kierownik działu administracyjno-organizacyjnego
  • Zofia Rusiecka
  • Anatol Iwaniuk
  • Jadwiga Obrycka

 

Następnie Dyrektor Oddziału Jerzy Małyszko w związku z Jubileuszem 60-lecia przedstawił historię białostockiego Oddziału w latach 1956–2016, która zawierała chronologię zatrudnienia kadry kierowniczej, dane z poszczególnych rewizji urządzania lasu, zdjęcia pracowników i załogi podczas prac terenowych, narad, imprez integracyjnych, sportowych, wycieczek, zebrań załogi. Podkreślił także fakt, że prace BULiGL na przestrzeni lat przyczyniły się do zwiększenia lesistości, zasobności i średniego wieku drzew.

 

Dyrektor Przedsiębiorstwa i Dyrektor Oddziału BULiGL w Białymstoku wręczyli Złotą Odznakę Pamiątkową BULiGL Andrzejowi Gołembiewskiemu – dyrektorowi Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, który podziękował za zaproszenie i podkreślił wartość współpracy RDLP z BULiGL.

 

Dyrektor RDLP w Białymstoku – Andrzej Gołembiewski wręczył Kordelas Leśnika Polskiego Zastępcy Dyrektora Oddziału BULiGL – dr inż. Markowi Ksepko w uznaniu Jego pracy na rzecz polskich lasów. Marek Ksepko podziękował za to zaszczytne wyróżnienie.

 

Dyrektor Oddziału Jerzy Małyszko podziękował Panu Piotrowi Zbrożkowi za wieloletnią współpracę z BULiGL. Do podziękowań dołączył się dyrektor dr inż. Janusz Dawidziuk. Pan Piotr Zbrożek w swoim wystąpieniu podziękował dyrekcji za długoletnią współpracę i wspólne rozwiązywanie problemów urządzeniowych.

 

Dyrektor Przedsiębiorstwa Janusz Dawidziuk przedstawił krótką prezentację lasów w Polsce na przestrzeni lat oraz wpływu prac urządzeniowych BULiGL na stan lasów naszego kraju.