XVI Pielgrzymka Leśników i Ich Rodzin do Sanktuarium Maryjnego w Studzienicznej XVI Pielgrzymka Leśników i Ich Rodzin do Sanktuarium Maryjnego w Studzienicznej

XVI Pielgrzymka Leśników i Ich Rodzin do Sanktuarium Maryjnego w Studzienicznej

18 czerwca 2016 r. podlascy leśnicy wraz z Rodzinami po raz szesnasty pielgrzymowali do Sanktuarium Maryjnego w Studzienicznej. Uroczystości przy Pomniku Leśników rozpoczął dyrektor RDLP w Białymstoku – Andrzej Gołembiewski. Delegacje leśników złożyły wieńce i kwiaty. Obecni byli także na uroczystości duchowni: ks. prałat Wojciech Kalinowski - kapelan leśników i myśliwych Diecezji Ełckiej, kustosz sanktuarium ksiądz kanonik Arkadiusz Pietuszewski oraz Biskup Ełcki Jerzy Mazur, który przewodniczył liturgii Mszy Św. Następnie pielgrzymi procesjonalnie udali się w kierunku kaplicy na wyspie, gdzie po modlitwie złożono kwiaty przed pomnikiem Jana Pawła II.