Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Seminarium: Gospodarcza aktywność człowieka – jej wybrane aspekty w relacji do stanu gleb i siedlisk Puszczy Białowieskiej.

 

Koło Polskiego Towarzystwa Leśnego przy białostockim Oddziale Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej oraz białostocki Oddział Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego przy wsparciu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa oraz Zamiejscowego Wydziału Leśnego Politechniki Białostockiej w Hajnówce, dnia 15 kwietnia 2016 roku wspólnymi siłami zorganizowało seminarium pt. „Gospodarcza aktywność człowieka – jej wybrane aspekty w relacji do stanu gleb i siedlisk Puszczy Białowieskiej. Dyskusja". Pomysł spotkania członków stowarzyszeń PTL i PTG narodził się w głowach pracowników BULiGL: Marka Ksepko i Janusza Porowskiego. Głównym organizatorem spotkania i tematu seminarium dyskusyjnego na terenie Puszczy Białowieskiej był Pan Marek Ksepko Z-ca Dyrektora BULiGL Oddział w Białymstoku. Seminarium składało się z dwóch części. Część pierwsza odbyła się na terenie Zamiejscowego Wydziału Leśnego Politechniki Białostockiej w Hajnówce. Wygłoszono trzy referaty:

Część druga odbyła się na terenie Puszczy Białowieskiej w Nadleśnictwie Hajnówka. Wykonano odkrywki glebowe i prowadzono dyskusję na dwóch powierzchniach, tak dobranych by odnosiły się do aktywności ekstensywnej człowieka z XVI-XVIII wieku i aktywności intensywnej z XIX i XX wieku. W spotkaniu udział wzięło ok. 50 osób. Szczególne podziękowania za pomoc w organizacji seminarium kierujemy do:

  • Marka Masłowskiego – Przewodniczącego Podlaskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Leśnego;
  • Sławomira Bakiera – Dziekana Zamiejscowego Wydziału Leśnego w Hajnówce;
  • Grzegorza Bieleckiego – Nadleśniczego Nadleśnictwa Hajnówka;
  • Marka Taradejny – Z-cy Przewodniczącego białostockiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa.

Relacja fotograficzna: Fot. 1

Fot. 2.

Fot. 3.

Fot. 4.

 Fot. 5.

Fot. 6.

Fot. 7.

Fot. 8.

Tekst i fotografie: Janusz Porowski