RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 21.07.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: zmiana prezydium Rady Pracowniczej Przedsiębiorstwa

Organy przedsiębiorstwa

Organy przedsiębiorstwa:

  • Dyrektor Przedsiębiorstwa,
  • Rada Pracownicza Przedsiębiorstwa,
  • Ogólne Zebranie Delegatów Przedsiębiorstwa.

Dyrektor przedsiębiorstwa - dr inż. Janusz Dawidziuk. 
        Zarządzający jednoosobowo przedsiębiorstwem i reprezentujący je na zewnątrz.
Dyrektora Przedsiębiorstwa powołuje na okres 5 lat lub na czas nieokreślony Rada Pracownicza Przedsiębiorstwa, spośród kandydatów wyłonionych w drodze konkursu, w trybie określonym w rozdziale 8 Ustawy z 25.09.1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1384).

Skład Rady Pracowniczej Przedsiębiorstwa:

1. Prezydium Rady Pracowniczej:
       Arkadiusz Wójtowicz - przewodniczący,
       Dariusz Piotrowski - zastępca przewodniczącego,
       Izabela Nalborczyk - sekretarz.
2. Członkowie Rady Pracowniczej - 10 osób.

Kompetencje Rady Pracowniczej Przedsiębiorstwa określa Ustawa z dnia 25.09.1981 r. o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 1543) i statut samorzadu załógi BULiGL.

Kompetencje Ogólnego Zebrania Delegatów Przedsiębiorstwa określa Ustawa z dnia 25.09.1981 r. o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 1543) i statut samorządu załogi BULiGL.Opublikował: Marta Wałachowska
Publikacja dnia: 21.07.2016
Podpisał: Elżbieta Poradzka
Dokument z dnia: 10.11.2009
Dokument oglądany razy: 9 855